Töltés...

 

right
Elérhetőség

MUNKATÁRSAINK:

Bakos János | műszaki előkészítő | 0630/349-8352 | bakos.janos(kukac)ferroep.hu

Bakó Anikó | Gazdasági vezető | 0630/799-0235 | bako.aniko(kukac)ferroep.hu

Besenyei Tibor | ép. építésvezető | 06-30/353-9971 | besenyei.tibor(kukac)ferroep.hu

Buják Márta | műszaki előkészítő | 06-30/659-3906 | bujak.marta(kukac)ferroep.hu

Börcsök Róbert | ép. építésvezető | 06-30/525-8427 | borcsok.robert(kukac)ferroep.hu

Dobos Dániel | építésvezető | 06-30/529-0883 | dobos.daniel(kukac)ferroep.hu

Frank József | műszaki előkészítő | 06-30/409-4550 | frank.jozsef(kukac)ferroep.hu

Hajnal Attila | ép. építésvezető | 06-30/436-3111 | hajnal.attila(kukac)ferroep.hu

Ila-Tóth Gábor | ép. építésvezető | 06-30/799-0238 | ila-toth.gabor(kukac)ferroep.hu

Jakab Attila | műszaki előkészítő | 06-30/441-7743 | jabab.attila(kukac)ferroep.hu

Juhász Dezső | vállalkozás igazgató | 06-30/916-2319 | juhasz.dezso@ferroep.hu

Kiss Dániel | műszaki előkészítő | 06-30/799-0168 | kiss.daniel(kukac)ferroep.hu

Koponovicsné Kovács Piroska | könyvelő | 06-30/799-0187 | konyveles(kukac)ferroep.hu

Major Csaba | műszaki előkészítő | 0630/799-0236 | major.csaba(kukac)ferroep.hu

Makra József | villanyszerelő | Mellék: 126

Medvegy Miklós | műszaki előkészítő | 06-30/158-0033 | medvegy.miklos(kukac)ferroep.hu

Miklós Norbert | ép. főépítésvezető | 06-30/455-1597 | miklos.norbert(kukac)ferroep.hu

Rigó Melinda | titkárságvezető | 06-30/487-3718 | titkarsag(kukac)ferroep.hu

Nagy-Berta János | gépész főépítésvezető | 06-30/336-1930 | nagyberta.j(kukac)ferroep.hu

Nemesi András | szervezet irányítási elemző | 06-30/858-0602 | nemesi.andras(kukac)ferroep.hu

Nemesi Kata | gazdasági igazgató

Nemesi Pál | vezérigazgató

Nemesi Pál Gábor | műszaki igazgató | nemesi.p(kukac)ferroep.hu

Novkov Bránkó | projekt igazgató | 06-30/637-6392 | novkov.branko(kukac)ferroep.hu

Rózsa Istvánné | könyvelő | 06-30/925-6545 | rozsane.aniko(kukac)ferroep.hu

Sági Tamás | műszaki előkészítő | 06-30/637-6385 | sagi.tamas(kukac)ferroep.hu

Somogyi Gábor | vállalkozás vezető | 06-30/279-0982 | somogyi.gabor(kukac)ferroep.hu

Sós Attila | ép. főépítésvezető | 06-30/746-8954 | sos.attila(kukac)ferroep.hu

Szabó Kornélia | műszaki előkészítő | 06-30/799-0176 | szabo.kornelia(kukac)ferroep.hu

Szegvári Imre | villanyszerelő | Mellék: 126

Szenti Árpád | lakatos | Mellék: 126

Szenti István | lakatos | Mellék: 126

Szőke Róbert | műszaki előkészítő | 0630/158-0040 | szoke.robert(kukac)ferroep.hu

Tánczos Roland | elektromos építésvezető | 0630/515-5471 | tanczos.roland(kukac)ferroep.hu

Tilli Tamás | műszaki előkészítő | 06-30/799-0165 | tilli.tamas(kukac)ferroep.hu

Török Dániel | gépész építésvezető | 06-30/947-3930 | torok.daniel(kukac)ferroep.hu

right
CÉGINFORMÁCIÓK

FERROÉP ZRt
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B

Adószám: 11391069-2-06

EU-s adószám: HU11391069

Statisztikai számjel / KSH: 11391069-4120-114-06

Cégjegyzékszám: 06-10-000170

TEÁOR: 4120

Kamarai regisztrációs szám: 34-A-00122

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 100373040

KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): 101431920

TEVÉKENYSÉGEK:

Építőipari fővállalkozás (Építési-szerelési engedélyes- és kiviteli tervdokumentáció készítése; Technológiai tervek készítése; Építési-szerelési munkák kivitelezése, lebonyolítása)
Tervezés (Tendertervek, engedélyes- és kiviteli tervek készítése; Építész-, statikus-, épületgépész-, elektromos-, belsőépítész-, technológiai- és közmű tervek készítése)
Generál kivitelezés, építés – szerelés (Építési-szerelési munkák kivitelezése; Épületgépész és elektromos munkák kivitelezése; Technológiák telepítése, beüzemelése, személyzet betanítása; Klíma- valamint légtechnika szerelés)
Gyártás (Elektromos elosztószekrény-gyártás; Épületgépészeti szerkezetek gyártása)

STRATÉGIA

A FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a magyar építőipar országosan ismert, meghatározó vállalkozásaként hatékonyan, felelősségteljesen és versenyképes minőségben szolgálja ki megrendelőit. Kiszámítható, korrekt üzleti kapcsolatainkat tovább kívánjuk erősíteni a megrendelőinken túl a versenytársaink irányában is. Szakmai tudásunkat folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy partnereinknek a jövőben is az elvárt minőségben nyújthassuk szolgáltatásainkat. Stabil gazdálkodásunk alapjait tovább kívánjuk erősíteni, mely meghatározója az együttműködő magatartásnak, megszerzett értékek megőrzésének és a folyamatos műszaki fejlődésnek. Szolgáltatásaink színvonalát a piaci igényekhez alkalmazkodva a jövőben is növeljük. A minőséget - megrendelőink megelégedettségét folyamatosan szem előtt tartva-, javítjuk.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS

Társaságunk tevékenységi formájának átalakulásával egy időben, részben a piaci helyzet megszilárdulása, részben felső vezetői elkötelezettség eredményeképpen kezdődött el 1998. elején a FERROÉP ZRt. minőségbiztosítási rendszerének kialakítása az MSZ EN ISO 9002 szabvány rendszer modellje szerint. Cégünk minőségügyi rendszerének hangsúlyos eleme a kivitelezési folyamatok szabályozásával kapcsolatos minőségügyi eljárási rend, mely folyamatosan ellenőrzésre kerül. A FERROÉP ZRt. minőségügyi politikája, hogy csak olyan szolgáltatásokat nyújtson, melyek minden tekintetben megfelelnek megrendelőink elvárásainak, a szerződéses feltételek és a jogszabályi követelményeknek egyaránt. A cél megvalósítása érdekében a Társaság szervezetének minden szintjén a napi munka alapelvévé kell tenni a minőségszemléletet.
1998-ban kiadásra kerültek a minőségre közvetlen hatással levő irányító személyek részére, a minőségügyi rendszer alapjait képező dokumentumok (Minőségügyi Kézikönyv, Eljárási-, Technológiai Utasítás). A minőségügyi rendszer 5 hónapos működését igazolva került a Társaság a tanúsítási szakaszba. Cégünk 1999. májusában sikeres tanúsító auditot tett. A TÜV Rheinland Kft. által jóváhagyott tanúsítványok tartalmazzák az audit alapját képező szabványok megnevezését, és a tanúsítvány hatályának meghatározását a tevékenységi körön belül.
Az évenkénti megújító auditokon is sikerrel vette cégünk a szigorú megmérettetést. A fenti tanúsítványt az eltelt időben felváltotta a szabvány által megkövetelt ISO 9001-2000 minősítés. A megváltozott jogszabályoknak megfelelve, valamint a versenykörnyezet átalakulása miatt 2006-ban bevezetésre került az ISO 14001 környezetirányítási rendszer is. Az ISO 14001 tanúsítást valamint a ISO 9001-2000 tanúsítás 2006-os megújítását a CERTOP Kft rendszerén belül végeztük el. Alkalmazkodva a megszigorodott munka-, és egészségvédelmi jogszabályokhoz, valamint a cég emberközpontú filozófiájával összhangban, 2010. évben bevezetésre került az MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer is, a meglévő, működő két rendszer megújításával egyidejűleg. .

GAZDASÁGI EREDMÉNYEK

Cégünk jogelődje a FERROÉP Kft. megalapításáról a Társasági Szerződést 1990. január 1.-én írta alá, nyolc magánszemély-tulajdonos, 1.300 e Ft-os jegyzett tőkével. Fő tevékenységi köröknek az építész, épületgépész, és elektromos tervezést, valamint - kivitelezést jelöltük meg. 1995. végén nyilvánvalóvá vált, hogy a Kft. keretein belül a finanszírozás nehézkes, a tőkebevonás körülményes. A Társaság kereskedelmi és gazdasági tevékenységének racionalizálásáért, hatékonyabbá tételéért, a rugalmasabb működtetés szempontjából elkerülhetetlen egy, a piaci feltételeknek jobban alkalmazkodó, fejlettebb szervezeti forma, a részvénytársaság létrehozása. Ezért 1996. január 1-jével átalakultunk Részvénytársasággá. Az új társaság, a FERROÉP Rt., a FERROÉP Kft. jogutódja.

Az átalakulás után is magánszemélyi tulajdonban maradt a vállalkozásunk. Az Rt. zártkörű alapítású, részvényei kizárólag névre szólóak.

A 90-es évek végére, a megnövekedett feladatok ellátásához eszközállományunk és tőkeerősségünk növelése, valamint finanszírozási lehetőségeink emelése céljából tőkebevonás vált szükségessé. 2000-ben jelentős mértékű jegyzett tőke-emelést hajtottunk végre. A 48.000 eFt alaptőke nagysággal saját vagyonunk is 145.000 eFt fölé emelkedett. Ez az út megfelel a kitűzött stratégiánk megvalósításához, mely egy rentábilis, racionálisan működő, eredményes gazdálkodást eredményez. A FERROÉP ZRt. a 90-es évek derekától nagymértékű strukturális változásokon ment keresztül, ami tulajdonképpen napjainkig tart. A strukturális átalakulás, a fővállalkozói tevékenység előtérbe kerülése, valamint a megnövekedett feladatok a 2004. évtől a cég nettó árbevételét 2 milliárd forint feletti szintre emelte, aminek növekedése napjainkig tart, és az utóbbi két évben csúcsosodott ki, amikor meghaladtuk a 4 milliárd Ft árbevételt.. Ezen időszakban az árbevétel mellett évről-évre nőtt a cég saját tőkéje is, ami 2011 végére meghaladta a 600 millió Ft-ot. Ez a nagyságú tőke biztos hátteret nyújt a megnövekedett volumenű feladatok finanszírozásához, és megalapozza a további növekedést.

ELISMERÉSEK

Az évtizedes minőségi munkavégzésünk szakmai elismeréseként 1998-ban a POSTABANK Rt. Szegedi Területi Igazgatóság épületének épületgépészeti kivitelezéséért Építőipari Mesterdíjban részesültünk.

Nemesi Pál vezérigazgató 2003.-ban az építők napja alkalmából a kiemelkedően magas színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként Dr. Lamperth Mónika belügyminisztertől vehetett át díjat.

Cégünk, mint a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmutató gazdálkodó szervezet, tevékenységének elismeréseként 2005.-ben átvehette a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Dél-Alföldi Regionális Minőségi Díjat.

A FERROÉP ZRt. generál kivitelezésben végezte a Lombard Lízing Rt. Irodaház (6720 Szeged, Somogyi u.19) gépészeti és elektromos kivitelezését. A szakmai zsűri 2007.-ben ezen munkarészek magas szintű kivitelezésért cégünket Nívó Díjban részesítette.

CÉGTÖRTÉNET

Cégünk jogelődje a FERROÉP Kft. 1990. január 1.-én alakult, nyolc magánszemély-tulajdonos, 1.300 e Ft-os alaptőkével. Fő tevékenységi körként az építési és épületgépészeti szerelőipari tervezést, valamint kivitelezést jelöltük meg.

1995. végén nyilvánvalóvá vált, hogy a Kft. keretein belül a finanszírozás nehézkes, a tőkebevonás körülményes. A Társaság kereskedelmi és gazdasági tevékenységének hatékonyabbá tételéért, a rugalmasabb működtetés szempontjából elkerülhetetlen egy, a piaci feltételeknek jobban megfelelő, fejlettebb szervezeti forma, a részvénytársaság létrehozása. 1996. január 1-jével átalakultunk Részvénytársasággá. Az új társaság neve: FERROÉP Rt. amely jogutódként működik tovább. Az átalakulás után is magánszemélyi tulajdonban maradt a vállalkozás. Az Rt. zártkörű alapítási részvényei kizárólag névre szólóak. A törzstőke nagysága ekkor már 16.000e Ft, 1996-ban elértük a 435.000 eFt árbevételt. Az alkalmazotti létszám már 45 fő. Erre az időszakra már piaci pozícióink is megerősödtek, ami elsősorban a jó minőségű munkavégzésnek, valamint a határidők betartásának köszönhető. Az átalakulás után a társaság módosította a főtevékenységet, amely generál kivitelezés és fővállalkozás lett.

A FERROÉP ZRt. 2011-ben a jogelőddel együtt már 22 éves múltat tudhat maga mögött. Az eltelt évek alatt Csongrád megye jelentős építőipari társaságai közé növekedett, amely túlélte a '90-es évek elejének építőipari recesszióját. Jogszabályi kötelezettségek miatt 2006.-ban a cég neve FERROÉP Zrt-re változott. Az elmúlt évek fejlődésének eredményeként a 2009 évi árbevételünk már meghaladta a 4 milliárd Ft-ot. Szakmai fejlődésünknek, és a cég növekedésének eredményeként az utóbbi években egyre komolyabb feladatokat tudtunk vállalni, mind nagyságrend, mind bonyolultság tekintetében. Ezen fejlődés csúcsán jelenleg a tavaly átadott Újszegedi Ligetfürdő épülete áll, a maga 26.000 m2 nettó hasznos alapterületével, egyedi szerkezetével, és megjelenésével. Ezen épület átadása új dimenziókat nyitott meg a cég életében, és kellő alapot adott hasonló nagyságrendű, vagy nagyobb épületek kivitelezésének elvállalására is.


KAPCSOLATOK

SZAKMAI KAPCSOLATOK:

A FERROÉP ZRt. felső vezetése mindig fontosnak tartotta a különböző szakmai fórumokban végzendő tevékenységet. A szakmai és közösségi fórumok munkájában való részvétel mindkét fél számára biztosít előnyöket. Saját magunk a szakmában működő cégekkel kapcsolatokat tudunk kiépíteni és hasznos információkkal segíteni fejlesztéseinket, valamint a fórumok szakmai tevékenységét segítjük a saját tapasztalatok eredmények megismertetésével. A fenti gondolatok leginkább Nemesi Pál vezérigazgatónak a társadalmi szerepvállalásában testesülnek meg, aki a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének Csongrád megyei elnöke, az Építés Tudományi Egyesület Csongrád megyei elnökségi tagja.

KÖZÖNSÉG KAPCSOLATOK

A FERROÉP ZRt. a megalakulás óta tevékenyen részt vesz a sport és szabadidős tevékenységek támogatásában, valamint a különböző szervezetek és iskolák támogatásával a jótékonysági tevékenységet is mindig kiemelten kezelte.
A 2000.-es évek elején-derekán támogattuk többek között Risztov Éva olimpikon, vb ezüstérmes úszónő felkészülését, a szegedi FERROÉP SC tekecsapatát, az Algyői Faluházban rendezett kortörténeti kiállítást, a Blaskó Dixiland Band lemezkiadását, a Makói Horgászegyesület tevékenységét, a mórahalmi Homokháti Sokadalom rendezvényét, valamint még jó néhány alapítvány, szervezet, iskola tevékenységét.

Napjainkban is tevékenyen részt veszünk a sport támogatásában. 2011.-ben a FERROÉP ZRt. a Pick Szeged kézilabdacsapatának arany fokozatú támogatója lett. A támogatások (a többi szponzor által biztosított támogatásokkal együttesen) biztos hátteret teremtenek a nemzetközileg is elismert, és eredményeket elérő Pick Szeged kézilabdacsapat felkészülésének, ezáltal is terjesztve Szeged hírét a régióban és a nagyvilágban egyaránt.


Szintén 2011.-ben a FERROÉP ZRt. a Mórahalom Városi Sportegylet labdarugó csapatának támogatója lett. Mórahalmon a fő hangsúly a focin van, a csapat Csongrád megye I. osztályú bajnokságában szerepel. Kistérségi szinten foglalkozik a tehetséges gyerekekkel egy foci suli formájában, így az utánpótlás-bázis is biztosítva van.


Referenciák

ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK, ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓK:
- Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése
- Szeged újszegedi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése
- Vecsés Halmi Telepi Általános Iskola energetikai korszerűsítése
- SPAR SM 202 Tapolca átépítése energetikai felújítása

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNYEK:
- Ópusztaszer Történeti Emlékpark Malom rekonstrukció
- Ópusztaszer Történeti Emlékpark Erdészház rekonstrukció
- Ópusztaszer Történeti Emlékpark WC épület rekonstrukció
- Várpalota Thury-vár | Tovább
- SZTE Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató Központ | Tovább
- Szegedi Vadaspark Zsiráfház | Tovább
- Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben gyermekfürdő és szaunavilág építése Tovább
- Újszegedi Fürdőkomplexum fejlesztése | Tovább
- Mórahalom Öregszéksósi Iskola
- Radnóti Színház homlokzati rekonstrukció és belső átalakítás
- Szarvas városközpontjának integrált rehabilitációja
- Mórahalom városközpontjának integrált rehabilitációja
- Makó Tanuszoda kivitelezése
- Szeged REÖK Palota felújítás | Tovább
- Jánoshalma Tanuszoda kivitelezés
- Szombathely Műjégpálya korongvető palánkszerkezet felújítása
- Szeged Móra Ferenc Múzeum átalakítása | Tovább
- Szeged Tömörkény István Gimnázium felújítása | Tovább
- Szeged Vadaspark bejárati épület építése | Tovább
- Szeged Ifjúsági Ház rekonstrukció | Tovább
- Szeged Vedres István Gimnázium rekonstrukció | Tovább
- Deszk iskola felújítás
- Budapesti Gazdasági Főiskola sportcsarnok felújítás
- SZTE Dóm tér 7-8-9 felújítása | Tovább
- Zsombó Integrált közösségi tér kialakítás Közösségi ház felújítás
- Zsombó Egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése
- SZTE Fűvészkert üvegház felújítás
- Balatonszárszó SDG konferencia épület építése | Tovább
- Dabas Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Tornacsarnok építése | Tovább
- Makó József Attila Gimnázium felújítása és tornacsarnok építése | Tovább
- Makó Művelődési ház építése „Hagymaház” | Tovább
- Szeged Vár rekonstrukció | Tovább
- SZTE Mérnöki kar építése | Tovább
- SZTE Pathológia építése | Tovább
- Mórahalom Sportcentrum építés I.ütem
- Mórahalom Sportcentrum építés II.ütem
- Szentes Termál-Strandfürdő fejlesztéséhez 50 m-es fedett uszoda és közlekedő folyosó építése, lelátó alatti öltöző korszerűsítése
- Szentes Termál-Strandfürdő felújítás gépház építés
- Csongrád Halászházak felújítási munkálatai
- Szentes Wellness és Élmény fürdő építése

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÉPÜLETEK:
- Szeged SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 265 ágyas klinika építése | Tovább
- Szeged SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ SBO helikopter leszálló építése
- Szatymaz Bölcsőde | Tovább
- SZKTT, Szociális alapszolgáltatások fejlesztése | Tovább
- SZTE SZAKK Pszichiátriai Klinika kialakítása | Tovább
- Szeged II. Kórház rekonstrukció | Tovább
- Szeged Kistérségi épület felújítása
- Szeged II. Kórház konyha átalakítás
- Szeged II. Kórház ambulancia felújítása
- Berettyóújfalu, Kórház rekonstrukció | Tovább
- Szegedi Regionális Vérellátó Központ építése
- Szeged SZTE Fogorvostudományi Kar udvari akadálymentesített rendelő kialakítása
- Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú projekt keretében a 410 ágyas klinika épület komplex átépítése
- Szatymazi rehabilitációs épület bővítési munkái
- Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0003 kódszámú pályázatának keretében Nukleáris Medicina Intézet Izotópterápiás Osztály kialakítása
- SZTE NMI osztály vizsgáló és hozzá kapcsolódó helyiségek átalakítása
- Szeged, Kálvária sgt.-i Idősek Otthona átalakítási munkák

IRODA, HIVATALI, KERESKEDELMI ÉPÜLETEK:
- Budapest Ferihegy Reptér SPAR SM 173 TYP üzlet kialakítása
- Szeged, Árkád SPAR SM2000 kialakítása | Tovább
- Szegedi Vízmű Zrt. tetőtérbeépítés | Tovább
- IKV Zrt. Irodaház rekonstrukció | Tovább
- Makó buszmosó építése
- MOL Algyői út benzinkút felújítás | Tovább
- Budapest Erzsébet krt. SPAR City felújítása
- Szeged Szentháromság utca SPAR felújítás
- Szeged NBSZ iroda kialakítás
- Budapest Mester utca SPAR City felújítás
- Mórahalom Városháza építés | Tovább
- Mórahalom Piaccsarnok építés
- Budapest Szilágyi Erzsébet fasor SPAR City felújítás
- Kecskemét Alkotmány Hivatal Iroda felújítás
- SPAR SM 202 Tapolca átépítése
- EXIM Bank Szegedi kirendendeltség felújítása
- SM 8268 SPAR, Miskolci Szupermarket kialakítása
- Budapest, Andrássy út 10. szám alatt Ralph Lauren üzlet és irodák kialakítási munkái
- Budapest, Andrássy út 10. szám alatt Rosie üzlet kialakítási munkái
- Szeged Inkubátorház kivitelezése
- Makó Inkubátorház kivitelezése

IPARI LÉTESÍTMÉNYEK:
- Csongrád, Panol-Plusz Kft fejlesztés | Tovább
- IKV Zrt. Anyagraktár átalakítás | Tovább
- MMBF Zrt Szőreg 1 Biztonsági Földgáztároló, kompresszor épület segédüzemi épület építése
- LACLE-OG Kft. csarnoképítés Tovább
- Hódmezővásárhely, ALUCON csarnok kilalkítás | Tovább
- Makó ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft parkoló alépítmény készítés
- Makó ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft parkoló aszfaltozás
- Almásfüzitő MOL-LUB Kft 13. számú labor építészeti és épület gépészeti felújítása
- Szentes HUNGERIT Zrt udvari térlefedések készítése
- Makó Contitech gyár, szociális épület kialakítása
- Szeged, SOLE - Mizo Zrt raktárcsarnok építése
- Forráskút, Szennyvíztisztító befejező építőmesteri munkák
- BIBUS Beruházási Kft iroda és raktárépület logisztikai központ„ című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése
- ContiTech Szeged, X.csarnok (Magyarország) bővítése

LAKÓÉPÜLETEK, SZÁLLODÁK, EGYÉB KÖZÉPÜLETEK:
- SZTE, Ötthalmi Kollégium
- Szeged, Móricz ház felújítása
- Makó 27 lakásos társasház építése
- Makó Korona Szálló homlokzati munkák
- Makó Korona Szálló előtető kivitelezés
- Mórahalom Varga Csárda bővítés
- Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság főépületének tetőjavítási munkálatai

ÉPÜLETGÉPÉSZETI, ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁK:
- Szeged, LOMBARD Lízing Zrt. Irodaház
- Szeged,Szakorvosi Rendelő Intézet
- Szeged, Vár rekonstrukció
- Budapest Garibaldi utcai lakások gépészeti szerelése
- Szegedi Növénynemesítő Központ gépészeti és erősáramú szerelési munkái
- EXIM Bank Szegedi kirendendeltség biztonságtechnika szerelési munkák
- SIPOSPACK csarnok építése gépészeti kivitelezési munkák
- SIPOSPACK csarnok építése elektromos szerelés
- Szegedi Tudományegyetem 410 ágyas klinika központi sterilizáló alapvezeték felújítási munkái
- Szeged, Huszár u.1. sz. alatti meglévő épületben adatátviteli kábelezés, 200 végpont kiépítés
- Szeged, Huszár u. Anyakönyvi Csoport Informatika
- Szeged, Huszár u. IT hálózat

TECHNOLÓGIAI TELEPÍTÉSEK:
- BGF Kazánház kialakítása
- Makó, Inkubátor ház hőszivattyú kialakítás
- Makó, Fürdő termál hasznosítsás
- Szeged II. Kórház konyha gőzellátás
- Makó Korona Szálló használati meleg víz beépítés
- Szentes Tisza Volán Műszaki Telep festőműhely légtechnikai átalakítás
- Szeged II. Kórház mosogató beépítés
- Szeged Kistérségi Többcélú társulása iroda központi fűtés átszerelés
- Szeged Tesco Global Zrt folyadékhűtő berendezés cseréje
- Algyő Borbála Fürdő fázisjavító telepítése
- Szeged II. Kórház klíma telepítés
- Budapesti Gazdasági Főiskola tetőtéri kazánház létesítés


Aktuális

SZTE, 410 ágyas klinika fszt. „B” szárny kivitelezési munkáiSzeged, Kis-Tisza u.-i Társasház építése2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 51., 0127/23 hrsz-on megvalósuló raktárcsarnok és üzlettér generál kivitelezéseSZGD Irodaház és Ingatlan megvalósításához tatozó bontási munkálatokAVKF Új Campus építése I.ütemMórahalom sportcsaknok építése II
TELEPHELYFEJLESZTÉS
DAOP-1.1.1/E-11-2011-0021

FERROÉP ZRt. versenyképességének megőrzése telephelyfejlesztéssel

PÁLYÁZATI ALAPADATOK

PROJEKT HELYSZÍNE: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/B
PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 218 442 154 Ft
MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS: 98 834 576 Ft
TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 45,25%


PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA:

A FERROÉP ZRt. telephelyfejlesztési projektje 2011. szeptember 14. és 2012. szeptember 28. között valósul meg, mely során a Kálvária sgt. 87/B alatti székhely épületeinek átalakítására, bővítésére kerül sor. A projekt elfogadott összköltsége 218 442 154 Ft, amelyből a 98 834 576 Ft-t az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.A PROJEKT CÉLJA:

A fejlesztéssel érintett épület átalakítása és emeletráépítéssel történő bővítése révén kialakuló kedvezőbb körülmények eredményeképpen szolgáltatásfejlesztésre kerüljön sor, illetve a Társaság magasépítést támogató tevékenységeinek színvonalasabb végzése valósulhasson meg. A fejlesztés célja, hogy a FERROÉP ZRt. magas hozzáadott értéket előállító profilja – fővállalkozás, műszaki tervezés, tanácsadás - bővüljön, továbbá új műhely kerüljön kialakításra.

A projekt eredményeképpen 485,69 m2 bővítmény kerül megépítésre, meglévő 586,06 m2 épületrész pedig átalakításra. A földszinti épületrész átalakítása során a nyugati szárny a telekhatárig bővítésre kerül, valamint az épület emeleti részének kialakításakor irodabővítésre is sor kerül. A beruházással szükségessé válik a közművesítés, térvilágítás és parkoló bővítés. Az épület lift építésével is korszerűsítésre kerül és megújuló energiaforrás alkalmazására is sor kerül: hőszivattyús rendszer kiépítésével.

Kibővített székhelynek köszönhetően a jelenlegi 31 fő alkalmazását a jövőben folyamatosan biztosítottnak látja a FERROÉP ZRt. vezetősége, s emellett a projektfenntartás 3 évében 11 fő új munkavállaló felvételére kerül sor. A projekt által a cég versenyképessége megőrizhető, hozzáadott érték teremtő képessége tovább növelhető, hiszen a cég szolgáltató tevékenységének (tendertervek, engedélyes- és kiviteli, építész-, statikus stb. tervek készítése) bővülése a Társaságnak székhelyet adó, a fejlesztéssel érintett épületegyüttesben történik. A projekt mérete tudatosan úgy került kialakításra, hogy illeszkedjen a FERROÉP ZRt. gazdálkodásának eredményességéhez és maximálisan biztosítsa a jövőbeli fejlődését.
A PROJEKT ELŐREHALADÁSAKIVITELEZÉS KÉPEKBEN

A projekt előrehaladása 2011.09.15-2011.09.30

A projekt előrehaladása 2011.10.01-2011.10.31

A projekt előrehaladása 2011.11.01-2011.11.30

A projekt előrehaladása 2011.12.01-2011.12.31

A projekt előrehaladása 2012.01.01-2012.03.31

A projekt előrehaladása 2012.02.01-2012.02.28

A projekt előrehaladása 2012.03.01-2012.03.30

A projekt előrehaladása 2012.04.01-2012.04.30

A projekt előrehaladása 2012.05.01-2012.05.31

A projekt előrehaladása 2012.06.01-2012.06.30

A projekt előrehaladása 2012.07.01.-2012.07.31

A projekt előrehaladása 2012.08.01.-2012.08.31

A projekt előrehaladása 2012.09.01.-2012.09.14


AKTUÁLIS HÍREK A PROJEKTRŐL

Sajtóközlemény
Sajtóközlemény II.
Megjelent cikk a szegedma oldalon

close